Wynagrodzenie

image

Działamy na podstawie umowy-zlecenia. Pobieramy wynagrodzenie (w oparciu o wystawiony rachunek) tylko w przypadku, gdy oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za prawidłowo przygotowaną od strony formalnej, jednak bez względu na wynik postępowania przetargowego. Cena realizacji usługi ustalana jest indywidualnie przed podjęciem czynności i zależy od stopnia skomplikowania procedury oraz zakresu niezbędnych do wykonania zadań.

 

 

Design provided by Free Website Templates.