Zasady współpracy

image

Prawidłowe sporządzenie oferty pod względem formalnym ma bardzo istotne znaczenie. Często detale decydują o tym, czy zostanie ona uznana przez Zamawiającego za ważną. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, które po raz pierwszy chcą wystartować w przetargu lub ubiegają się o zamówienia publiczne sporadycznie. Rola DOKUMENTORA polega na pomocy w przygotowaniu oraz prawidłowym wypełnieniu formularzy i oświadczeń, a także na koordynacji wszelkich działań w zakresie skompletowania dokumentów niezbędnych do złożenia oferty przetargowej.

Poszczególne etapy:

  • Etap 1 - Kontakt z nami, przekazanie informacji o przetargu wraz z podaniem linka, gdzie opublikowane są ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  • Etap 2 - Po analizie specyfikacji decyzja o realizacji zlecenia; uzgodnienie ceny wykonania usługi na podstawie takich czynników, jak m.in. stopień skomplikowania procedury czy czas pozostający do upływu terminu składania ofert;
  • Etap 3 - Kontakt osobisty (w przypadku zleceń z Krakowa i okolic), telefoniczny lub mailowy – omówienie kwestii związanych z przygotowaniem oferty, pomoc w zebraniu dokumentów, prawidłowym opracowaniu formularzy i oświadczeń oraz skompletowaniu wszystkich elementów oferty.
  • Etap 4 - Przygotowanie i złożenie oferty.

 

Design provided by Free Website Templates.